پژوهش هدفمند،فناوری ارزش آفرین ،در خدمت تولید ملی
  برگشت

 شعار هفته ی پژوهش :پژوهش هدفمند،فناوری ارزش آفرین ،در خدمت تولید ملی

نمایشگاه بین المللی سالن  38B

کد خبر:    1191
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۷/۰۹/۲۷- ۰۹:۰۶         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۷/۱۰/۲۹- ۱۴:۱۹