برگزاری کارگاه آموزشی مدل سازی و رندر فضای بیرونی مسجد شیخ لطف ا.. اصفهان واحد یزد
  برگشت

باشگاه پژوهشگران مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد در راستای آموزش مهارت های عملی به دانشجویان رشته معماری ، برگزاری کارگاه آموزشی مدل سازی و رندر فضای بیرونی مسجد شیخ لطف ا.. اصفهان را در دستور کار خود قرار داد تا دانشجویان استفاده کامل از نرم افزارهای رشته معماری را آموخته و در بازار کار بتوانند از این آموخته های خود استفاده بهینه ببرند و استعداد های خود را شکوفا نمایند .


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' بدون عنوان ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر:    157
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۶/۱۰/۲۵- ۱۶:۱۱         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    -