نحوه آدرس دهی مقالات اعضای باشگاه
  برگشت

به عنوان مثال واحد زنجان:

Sama Young Researchers  and  Elite  Club, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

کد خبر:    116
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۵/۰۹/۰۷- ۱۵:۲۱         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۷/۱۰/۲۲- ۱۶:۱۷