دوره یازدهم این المپیاد در سه دوره شامل دو مرحله کتبی ( اردیبهشت و تیر ۱۳۹۹ ) و یک مرحله عملی در شهریور ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.
  برگشت

فراخوان شرکت در یازدهمین المپیاد  دانش آموزی علوم و فناوری نانو برای اطلاعات

بیشتر به سایتnanoclub.ir مراجعه نمایید 

 به منظور تسهیل در مباحث علمی المپیاد نانو علاوه بر فایل های آموزشی  ،فیلم های آموزشی و وبینار (یک کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب )برگزار خواهد شد .

کد خبر:    2220
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۱۹- ۱۷:۲۰         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۹/۰۲/۱۷- ۰۸:۴۱