فراخوان شرکت در یازدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو
  برگشت

فراخوان شرکت در یازدهمین المپیاد  دانش آموزی علوم و فناوری نانو برای اطلاعات

بیشتر به سایتnanoclub.ir مراجعه نمایید 

کد خبر:    2220
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۱۹- ۱۷:۲۰         تاریخ آخرین ویرایش خبر:    ۱۳۹۸/۱۱/۱۹- ۱۷:۲۴