* کسب رتبه و تقدیر منتخبین

  برگشت
خبر از باشگاه: سما سبزوار
تاریخ خبر: 1398/2/02
دانش آموز/دانشجو: 15 دانش آموز شرکت کننده
متن خبر:

شرکت دانش آموزان عضو باشگاه در جشنواره ها و کسب مقام در جشنواره خوارزمی در سطح شهرستان و تقدیر از منتخبین توسط اداره آموزش پرورش سبزوار.


کد خبر:    10007
ارسال کننده خبر:    اشرف یزدی مقدم
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۶/۰۷