* رکعت شمار هوشمند

  برگشت
خبر از باشگاه: سما قوچان
تاریخ خبر: 1398/04/18
دانش آموز/دانشجو: کیمیا کیانی نژاد- اسما صادقی
متن خبر:

این رکعت شمار مخصوص افراد نابینا و ناشنوا جهت شکیات نماز طراحی شده است. سخنگو و مجهز به خط بریل میباشد


کد خبر:    10015
ارسال کننده خبر:    متینه زوار
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۶/۰۵