* كارگاه تخصصي “ايده تا محصول

  برگشت
خبر از باشگاه: سما قائمشهر
تاریخ خبر: 1398/04/10
دانش آموز/دانشجو:
متن خبر:

كارگاه تخصصي “ايده تا محصول” با عناوين" اختراعات از تكنيك تا ايده و آشنايي با ثبت اختراع بين المللي، توسعه مهارتهاي فردي ،خلاقيت و كارافريني در عصر انقلاب صنعتي چهارم به مدت 3 روز( 10 الي 12 تير) در مجتمع بزرگ دنياي آرزو شهرستان ساري با حضور بيش از 50 عضو بنياد ملي نخبگان استان مازندران برگزار گرديد.طي رايزنيهاي صورت گرفته توسط مسئول باشگاه پژوهشگران جوان مقرر گرديد اعضا باشگاه با هماهنگي هاي صورت گرفته با بنياد ملي نخبگان و اداره تعاون استان بدون پرداخت هزينه در اين كارگاه تخصصي حضور يابند .


کد خبر:    10027
ارسال کننده خبر:    آزاده احمدی دشتیان
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۵/۰۸