* کارگاه آموزش word

  برگشت
خبر از باشگاه: سما مسجد سلیمان
تاریخ خبر: 1397/12/12
دانش آموز/دانشجو: فاطمه سلیمانی کرتلایی-زینب اسفندیاری - پردیس شیخی- علی سراج الدین-جوادجونی
متن خبر:

این کارگاه جهت اشنایی با نرم افزار word بوده که توسط خانم زهرا منجزی برگزار گردید.


کد خبر:    20029
ارسال کننده خبر:    فاطمه منصورنیا
تاریخ درج خبر:    ۱۳۹۸/۰۶/۰۳