ارزیابی عملکرد دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما در سال 95
   برگشت

ارزیابی عملکرد دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما در سال  95 مطابق فرم ها و اطلاعات زیر می باشد :

 


فایلهای پیوستی :

فایل مربوط به ' فرم خام جهت ثبت اطلاعات  ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' راهنمای تکمیل و ارسال مدارک ' را از اینجا دانلود کنید
فایل مربوط به ' امتیازدهی شاخص ها  ' را از اینجا دانلود کنید
کد خبر : 137
تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
   برگشت