بخشنامه های امور پژوهشی سازمان

آیین نامه تشکیل انجمن های علمی و پژوهشی دانش آموزی

آیین نامه تشکیل تیمهای پژوهشی دانشجوئی  

بخشنامه برگزاری مسابقات علمی،کاربردی و مهارتی آموزشکده ها

بخشنامه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی- پژوهشی

بخشنامه ضوابط برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی

بخشنامه پشتیبانی از ثبت اختراعات  
آیین نامه تخصیص بودجه آموزشکده ها 
آیین نامه تخصیص بودجه مدارس

دستورالعمل چاپ کتاب با نشر پیام سما

بخشنامه اعطای نشان ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران برتر

آیین نامه ایجاد نظام کارآفرینی

آیین نامه تشکیل تیمهای پژوهشی دانشجوئی    
بخشنامه نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور

بخشنامه برگزاری همایش ها
بخشنامه حمایت از اختراعات

بخشنامه تشویق مقالات

متمم بخشنامه تشویق مقالات

متمم دوم بخشنامه تشویق مقالات

فهرست نشریات نامعتبر و وب سایت های جعلی 1

فهرست وب سایت های جعلی نشریات 2آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 18 آبان 1394