مأموریت باشگاه

مأموریت باشگاه:

شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان، دانشجويان و جوانان با استعداد كشورآخرین بروز رسانی : یکشنبه ، 20 دی 1394