آرشیو :    اطلاعیه های باشگاه سما
   برگشت
'ارزیابی عملکرد دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما در سال 95'  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
'نحوه آدرس دهی مقالات اعضای باشگاه'  ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
'معرفی دانشجویان مستعد به بنیاد ملی نخبگان'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
'فایل word گواهی نامه برگزاری دوره ها توسط باشگاه های واحد'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
'فرم انتقال اعضای باشگاه سما به باشگاه های مراکز دانشگاهی'  ۱۳۹۵/۰۴/۰۶